Ennusteiden lähteet

Suomessa käytetään kahta eri järjestelmää ennusteiden tuottamiseen: MIKU:a ja LIIKE:ttä. rata.digitraffic.fi:ssä näiden kahden järjestelmän ennusteita pyritään yhdistämään yhteen JSON-kenttään liveEstimateTime.

Järjestelmien välillä on eroja:

estimateSource-kenttä kertoo mistä ennuste on peräisin. Kentän arvot voivat olla


MIKU_USER

MIKU-järjestelmässä tehty käsiennuste (eli ihmisen tekemä ennuste).

LIIKE_USER

LIIKE-järjestelmässä tehty käsiennuste.

LIIKE_AUTOMATIC

LIIKE-järjestelmän tekemä automaattiennuste, joka on laskettu edeltävän liikennepaikan ennusteen tai toteuman pohjalta. Liikkeen automaattiennusteet olettavat useimmiten junan kirivän aikatauluansa kiinni.

DIGITRAFFIC_AUTOMATIC

rata.digitraffic.fi:n laskema automaattiennuste. Automaattiennusteita lasketaan vain MIKU:ssa tehtyjen käsiennusteiden perään. Käsiennustetta käytetään automaattiennusteen pohjana. Jos juna on käsiennusteen mukaan myöhässä esimerkiksi viisi minuuttia, myös perään laskettavat automaaattiennusteet ovat myöhässä viisi minuuttia.